Magyar nemzetismeret honlap
ALAPÍTVÁNY
Aktuális
BETHLEN GÁBOR EMLÉKÉV ˇ 2013
Beköszöntő
Az alapítók
Kuratórium
Kronológia
VIDEO ALBUM
Múltidéző
Nemzetszolgálat
Közügyeink
Baráti Társaság
KÖRKÉP
NEMZETISMERET
SZOLIDARITÁS
KALAUZ
IMPRESSZUM
M E G H Í V Ó A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE - 2011. szeptember 17.

 

A díjátadás időpontja: 2011. szeptember 17. (szombat), de. 11.00 h

A díjátadás helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Díszterme

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9, I. em.)

 

Kitüntetést kap:

 

A BUDAPESTI KÓRUS - ZENEKARI ÉS  A’CAPPELLA -  KARÉNEKMŰVÉSZET ÁPOLÁSA (70. éve!)

Laudátor: Vass M. Katalin szerkesztő, Magyar Rádió

MAGYARÓDY SZABOLCS Kanadában élő közíró, szerkesztő MAGYARSÁGSZOLGÁLATA

Laudátor: Dr. Lipcsey Ildikó történész, az Erdélyi Szövetség elnöke

ABLONCZY LÁSZLÓ NEMZETI SZÍNJÁTSZÁSUNK ÉRTÉKEIT VÉDELMEZŐ MUNKÁSSÁGA

Laudátor: Lengyel György színházi rendező

SCHWEITZER JÓZSEF ny. országos főrabbi MAGYAR-ZSIDÓ KULTÚRASZOLGÁLATA

Laudátor: Szilágyi Mihály egyház-és művelődéstörténész, Szekszárd

+HAUSZMANN ALAJOS, BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK MEGHATÁROZÓ ALAKÍTÓJA

L: Bugár-Mészáros Károly okl. építészmérnök, építészettörténész, Magyar Építészeti Múzeum igazgatója

RIEGER TIBOR szobrász ALKOTÓMŰVÉSZETE

Laudátor: Szakolczay Lajos irodalmár, kritikus

+KELEMEN LAJOS ERDÉLY MÚLTJA EMLÉKEINEK ŐRZÉSÉBEN KIFEJTETT MUNKÁSSÁGA

Laudátor: Dr. Benkő Samu történész, akadémikus (Kolozsvár)

 

A díjátadó ünnepségre szeretettel várja az Egyesület és a Bizottság.

Állampolgári javaslatok az Egyesület levelezési címére küldhetők:

Magyar Örökség és Európa Egyesület, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.

Telefon: (+36 30) 389 7120, fax: (+36 1) 218-1612, e-mail: melitta@ana.sote.hu


RIEGER TIBOR szobrászművész

rövid bemutatása

Rieger Tibor 1940. január 10-én, Gyálligeten született és egy csallóközi kis faluban, Királyfiakarcsán nevelkedett. Családját a II. világháború után onnan kitelepítették, Győr megyében Levélen éltek. A győri bencés gimnázium után, a Képzőművészeti Főiskolát végezte el, két évtizedig Szentendrén élt, s Óbudára telepedett át. MS mester-díjas és Szervátiusz Jenő-díjas, kiváló alkotóművész.

Mintegy félszáz szobra, alkotása díszíti hazánk köztereit és épületeit, mivel legjelentősebb szobrai megrendelésre készültek. Megbízásait zömmel pályázat útján nyerte el. Ez a nagyszámú pályázati siker szobrászati leleményét dicséri, amely a megvalósítás fokozott figyelmével, a minden részletre kiterjedő alapossággal és műgonddal teljesedett ki.

Szobrai közül alább igyekszem számba venni a jelentősebbeket:

Kecskeméten, a nagytemplom falán, Pécsett a Barbakán mellett, Hegyeshalmon és Levélen állították fel II. világháborús emlékműveit. Az emlékműállítás indíttatása mindegyik esetben ugyanaz, de a tartalmi megközelítés és a formai megoldás minden esetben más.

Győr város részére készítette a korzón elhelyezett Szent György díszkutat, a Széchenyi téren pedig Jedlik Ányos–Czuczor Gergely ragyogóan megkomponált, életnagyságúnál nagyobb közös szobrát.

Várpalotán állították fel 1848-as emlékművét, Kecskeméten egész alakos Szent István szobrát.

Pázmány Péter nagyméretű domborműve Budapesten, az iskolaalapító érsek nevét és szellemét őrző egyetem falára került. Fehérgyarmaton egy szép Életfa, Kimlén IV. Béla szobra, Nagyivánon József Attila, a fővárosban Vörösmarty Niklán és Hévízen egy-egy Berzsenyi mellszobra áll.

Mosonmagyaróváron a Bárka (1984) és a Reformátoraink emlékére (2009) c szobra, ill. a kegyetlen sortűz emlékére készített szobra (1991) áll, amely az 1956-os forradalom monumentális jelképévé nemesedett.

A pannonhalmi bazilika főbejáratának bronz kapuja- mérvadó vélemények szerint- a mai magyar szobrászat egyik csúcsteljesítménye.

Balatonbogláron 2004. április 3-án, viták közepette, a római katolikus templom kertjében állítottuk fel Teleki Pál tudós-államférfi életnagyságú ülő bronzszobrát. Ennek kisplasztikája, 2010 okt. 26-a óta, az Eötvös Collegium 100. éves épületének ékessége.

Rieger Tibor újabb köztéri szobrai közül megemlítem a Somogy megyei Tabon lévő 1956-os emlékművet; az NDK-s menekülteket mentő Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvas Gábor utcai templomkertjében fölállított BEFOGADÁS szobrot. Mindszenty bíboros félalakos bronzszobrát a Bécsi Irgalmasok Kórházának előterében és a Szent István Bazilikában láthatják, a világháborús MEMENTO 1941-1945 c. nagyszerű emlékművét Rákospalotán állították föl, Győrújbaráton pedig Szent Alexius egészalakos kőszobrát.

Rieger Tibor szobrászművész önszorgalomból másfélszeres nagyításban újraalkotta, és bronzba öntette Szent István királyunk koronázó palástját. E nagyszerű alkotás, amely az ezeréves nemzeti kincsünk eddig rejtett művészi megoldásait és szépségeit tárja fel, 210 cm magasságú és 434 cm hosszúságú. Egyelőre Óbudán a Kilátó úti műteremlakása udvarában látható. A művész terve, hogy majdan egy szoborkompozíció része lesz ez is.

Alkotásai közül megemlítjük kitüntetést is szolgáló érmeit: a Balassi Bálint emlékérmet, a Teleki Pál Érdemérmet, MS Mester (Vizitáció) érmét, valamint a Matthias Corvinus emlékérmet...

Budapest, 2011. augusztus 25.

Bakos István

Rieger Tibor e-mail címe: riegertibor@t-email.hu